Croeso • Welcome

Mae Litesoft Insight yn rhoi mynediad i rieni a gwarcheidwaid at bresenoldeb, ymddygiad ac adroddiadau eu plentyn. I gychwyn, cliciwch mewngofnodi yn y gornel dde uchaf ac ewch ymlaen i'r dudalen arwyddo.

Litesoft Insight gives parents and guardians access to their child's attendance, behaviour and reports. To begin, click login in the top right corner and proceed to the sign in page.